บทความเรื่องรถไฟ

จากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี

รถไฟ เป็นกรุ๊ปของยานพาหนะที่เคลื่อนไปตามรางเพื่อการขนส่งผลิตภัณฑ์หรือผู้โดยสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งรางโดยมากชอบมีราง2เส้นขนานกันแม้กระนั้นยังรวมถึงจำพวกรางลำพังหรือจำพวกที่ใช้พลังแม่เหล็กด้วยรถไฟจะขับเคลื่อนด้วยหัวรถจักรหรือขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์กลไกหลายๆตัวที่ติดอยู่ใต้ท้องรถยนต์รถไฟยุคใหม่จะใช้ความรุนแรงจากหัวรถจักรน้ำมันดีเซลหรือจากกระแสไฟฟ้าที่ส่งมาตามสายไฟที่อยู่เหนือตัวรถยนต์หรือตามรางสาม(Third Rail)เดิมรถไฟเคลื่อนโดยใช้หม้อต้มน้ำกระตุ้นให้เกิดละอองน้ำละอองน้ำกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดแรงกดดันแรงกดดันจะทำเคลื่อนกลไกทำให้ล้อไฟเขยื้อนได้การที่ใช้ฟืนเป็นแหล่งพลังงานสำหรับการต้มน้ำแล้วก็ฟืนที่นำไปสู่เปลวเพลิงทำให้เรียกรถชนิดนี้ว่า รถจักรละอองน้ำ

รถไฟแบ่งได้หลากหลายชนิดเช่น หัวรถจักร, รถยนต์น้ำมันดีเซลราง, รถเมล์ รวมทั้ง รถยนต์ผลิตภัณฑ์

ประวัติ

รถจักรละอองน้ำร็อกเก็ต ซึ่งหน้าจอร็จสตีเฟนสันเป็นผู้คิดค้นในปี พุทธศักราช2357

รถไฟเริ่มเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในอังกฤษ เมื่อโดยประมาณสามร้อยปีมาแล้วแต่เดิมผลิตขึ้นเพื่อใช้บรรทุกถ่านหิน รถยนต์นั้นมีล้อแล่นไปตามรางรวมทั้งใช้ม้าลากถัดมาในปีพุทธศักราช2357 จอร์จสตีเฟนสัน (George Stephenson)คนประเทศอังกฤษได้ประดิษฐ์รถจักรละอองน้ำ ชื่อว่าร็อคเก็ต(Rocket)ที่สามารถแล่นได้ด้วยตัวเองสำเร็จเสร็จประยุกต์ใช้ฉุดรถยนต์แทนม้าในเหมืองถ่านหินหลังจากนั้นก็ได้มีผู้คิดค้นรถจักรละอองน้ำรวมทั้งรถจักรประเภทอื่นๆขึ้นอีกหลายแบบรถไฟได้เปลี่ยนสภาพจากรถยนต์ขนถ่านหินมาเป็นรถยนต์สำหรับขนส่งผู้โดยสารรวมทั้งผลิตภัณฑ์เป็นต้นว่าในตอนนี้

กิจการค้ารถไฟของไทยนั้นได้เกิดขึ้นเมื่อ พุทธศักราช2429 ตรงกับรัตนโกสินทร์ศกที่105ไทยได้ให้สัมปทานแก่บริษัทชาวเดนมาร์กสร้างรางรถไฟสายแรกจาก กรุงเทพฯ ถึงจังหวัดสมุทรปราการ เป็นระยะทาง21กิโลในตุลาคม พุทธศักราช2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรุณาเกล้าให้ทรงกรมรถไฟหลวงขึ้นโดยขึ้นอยู่กับกระทรวงโยธาธิการตอนวันที่ 26เดือนมีนาคม พุทธศักราช2439 ท่านเสด็จประกอบพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่าง กรุงเทพฯถึงอยุธยา เป็นระยะทาง71กิโลซึ่งทางการได้ถือเอาวันนี้เป็นวันตั้งธุรกิจการค้ารถไฟหลวงเดี๋ยวนี้รางรถไฟที่สำคัญของเมืองไทยมีอยู่ร่วมกันทั้งหมดทั้งปวงรวมสี่สายเป็นสายเหนือถึงจังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดสุโขทัย สายใต้ถึงประเทศมาเลเซีย สายทิศตะวันออกถึงจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งสายตะวันออกเฉียงเหนือรวมเป็นระยะทาง3,855กิโล

ประเภทของรถจักร

รถจักรละอองน้ำKrauss-Maffeiซึ่งใช้ในสายแม่กลองมหาชัย

ในโลกมีรถจักรอยู่หลายชนิดแต่ว่ารถจักรชนิดสำคัญๆที่มีใช้อยู่นานัปการในโลกเป็น

บางทีอุทกภัยรางบางทีอาจจะวิ่งมิได้เนื่องจากว่าระบบจะไม่ทำงานเนื่องมาจากน้ำเข้า

องค์ประกอบของการเดินขบวนรถไฟที่สำคัญ