บทความเรื่องหนังสือ

จากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี

หนังสือ เป็นสื่อที่เก็บรวบรวมของข้อมูลจำพวกตัวเขียนแล้วก็รูปภาพที่ลงในแผ่นกระดาษหรือสิ่งของจำพวกอื่นและก็รวมเข้าด้วยกันด้วยแนวทางเย็บเล่มหรือทากาวเข้าด้วยกันที่รอบๆขอบด้านใดด้านหนึ่งโดยมีขนาดต่างๆกันแม้กระนั้นชอบไม่ทำใหญ่มากยิ่งกว่าการจับแล้วก็เปิดอ่านสบายหนังสือชอบเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลวิชาความรู้วรรณกรรมต่างๆสำหรับหนังสือในแบบที่เก็บในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์ จะเรียกว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรืออีบุ๊ก(e-book)

การจัดพิมพ์ตามมาตรฐานจะมีลำดับที่หมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)เพื่อจะกำหนดประเทศรวมทั้งสถานที่พิมพ์

หนังสือสามารถจำหน่ายพอดีร้านจำหน่ายหนังสือ และก็สามารถยืมได้จากหอสมุด กูเกิลทำนองว่าในพุทธศักราช2553มีการเผยแพร่หนังสือราว130,000,000เรื่องไม่ซ้ำกัน1