บทความเรื่องไม้ต้น

ไม้ใหญ่ เป็น พืชนานปีซึ่งมีลำต้นยาวกิ่งและก็ใบในสปีชีส์จำนวนมากครั้งคราวนิยามคำว่าไม้ใหญ่บางทีอาจแคบลงโดยรวมเฉพาะพืชไม้(woody plant)แค่นั้นเป็นพืชที่ใช้เป็นไม้หรืความสูงกว่าที่ระบุในความหมายกว้างที่สุดต้นไม้รวมปาล์ม เฟิร์นต้น กล้วยแล้วก็ไผ่

ไม้ใหญ่มักแก่ยืน1 บางต้นอยู่ได้หลายพันปีต้นที่สูงที่สุดบนโลกมีความสูง115.6เมตรแล้วก็มีความสูงได้มากที่สุดตามแนวความคิด130เมตร2 ต้นไม้เกิดขึ้นบนโลกตรงเวลาราว370ล้านปีแล้วต้นไม้ไม่ใช่กรุ๊ปทางอันดับข้อบังคับ แม้กระนั้นเป็นกรุ๊ปพืชไม่เกี่ยวข้องกันที่วิวัฒท้องนาลำต้นรวมทั้งก้านไม้เพื่อสูงเหนือพืชอื่นแล้วก็ใช้ประโยชน์จากแสงตะวันให้ได้มากที่สุด